Hiển thị tất cả 2 kết quả

CPU M1 Pro 10-core CPU
RAM 16GB unified memory
SSD 1TB SSD storage
VGA 16-core GPU

4.71 trên 5 dựa trên 7 đánh giá
7 Đánh giá
49,000,000 Có 1 lựa chọn Cấu hình
CPU M1 Pro 10-core CPU
RAM 16GB unified memory
SSD 1TB SSD storage
VGA 16-core GPU

4.75 trên 5 dựa trên 4 đánh giá
4 Đánh giá
59,000,000 Có 1 lựa chọn Cấu hình
' ';