Fix lỗi AMD Radeon Software không hoạt động trên Windows

Người dùng cần sửa lỗi AMD Radeon Software không hoạt động không thể mở ứng...