Chi tiết về chip Apple M2 mới trên MacBook Air và MacBook Pro 13″

Trong bài viết này mình sẽ chia sẻ rõ hơn về con chip M2 mới...