Apple Pay đã có thể sử dụng tại Việt Nam

Không chỉ thêm được thẻ ngân hàng, nhiều người còn phát hiện đã có thể...