Cửa hàng Apple Store trực tuyến chính thức mở cửa tại Việt Nam từ hôm nay

Cửa hàng Apple Store trực tuyến của thị trường Việt Nam bắt đầu hoạt động...