NVIDIA tuyên bố bộ mã hóa AV1 của họ tốt hơn AMD và Intel

NVIDIA cho biết bộ mã hóa AV1 của họ tốt hơn của AMD và Intel...