Cách thêm và thay đổi bố cục bàn phím trong Windows 11

Windows cung cấp nhiều bố cục bàn phím hơn ngoài QWERTY. Với một vài cú...