Anthropic ra mắt Claude 2: Đối thủ cạnh tranh mới của ChatGPT và Bard

Công ty startup trí tuệ nhân tạo Anthropic lần đầu tiên cung cấp chatbot AI...