Google bỏ yêu cầu đeo khẩu trang & chích vắc xin với nhân viên

Google – gã khổng lồ công nghệ đang thay đổi các quy tắc để sống...