Ethereum 2.0 có vực dậy được thị trường tiền mã hóa?

Ở bản cập nhật, Ethereum 2.0 chuyển sang thuật toán bằng chứng cổ phần, thân...