Phải làm gì nếu kết nối Ethernet liên tục bị ngắt trên Windows 10/11?

Lợi ích chính của việc sử dụng kết nối Ethernet qua WiFi là hiệu suất...