Google tích hợp Gmail vào Docs, cho phép soạn và gửi email tiện lợi

Google giới thiệu một tính năng mới trong Google Docs nhằm mục đích giúp cộng...