Ưu nhược của loa và tai nghe khi học online

Tai nghe và loa thì cái nào cũng dùng để học online được cả, tuy...