Apple tăng giá gói lưu trữ iCloud tại Việt Nam

Giá gói lưu trữ iCloud với dung lượng 200 GB và 2 TB đã tăng...