CES22: Intel Evo mới – CPU từ Alder Lake – Wi-Fi 6E – Webcam 1080p

Ngoài những vi xử lý mới được giới thiệu, Intel cũng nâng cấp tiêu chuẩn...

Ý nghĩa của chuẩn Intel Evo trên laptop

Để đạt tem chứng nhận Intel Evo, laptop phải vượt qua kiểm nghiệm nghiêm ngặt...