Trên tay MacBook Pro 14 inch: Màn hình “tai thỏ”, CPU M1 Pro

Năm nay MacBook Pro 14 inch đã được nâng cấp khá nhiều với CPU M1...