Không có chuyện GPU tích hợp của M1 Ultra mạnh hơn RTX 3090 của NVIDIA

Bất chấp những tuyên bố và thông số được cung cấp bởi Apple, hiệu suất...