Memory Compression trong Windows là gì?

Được giới thiệu trong Windows 10, Memory Compression là một tính năng giúp RAM của...