Facebook và Apple đối đầu trên “mặt trận” metaverse

Cuộc chiến thực sự giữa Apple và Meta (công ty chủ quản của Facebook) đang...