Những lý do khiến các thể loại game MMORPG ngày càng suy tàn

Thể loại game MMORPG (trực tuyến nhiều người chơi) từng rất phổ biến, nhưng giờ...