Nghẽn cổ chai là gì? MUX Switch ảnh hưởng như thế nào đến hiệu năng Gaming trên Laptop?

MUX switch là 1 tính năng/công nghệ được ứng dụng trên những mẫu gaming laptop...