Cách sử dụng Text Actions trong Snipping Tool trên Windows 11

Ban đầu, Windows 11 thiếu tính năng nhận dạng ký tự quang học (OCR) gốc....