Windows 11 chính thức hỗ trợ USB 4 bản 2.0, tốc độ lên đến 80 Gbps

Microsoft đã bắt đầu phân phối bản cập nhật tính năng tiếp theo cho Windows...