Voyager A1600 – Laptop Gaming đầu tiên của Corsair – Chip AMD – Phím cơ – Màn hình phụ

Chiếc laptop đầu tiên của Corsair đã được tiết lộ tại sự kiện AMD trong...