3 cách xóa các file và thư mục gần đây trong Windows

Mỗi phiên bản Windows kế tiếp đều có nhiều tính năng tiếp cận những thứ...