Cách khắc phục lỗi Run as Administrator không hoạt động trong Windows

Windows cung cấp tùy chọn Run as Administrator cho phép người dùng chạy các ứng...