AMD công bố bộ xử lý mới, sẵn sàng cho Windows 12

Tại buổi giới thiệu Advancing AI vừa diễn ra, AMD đã đưa ra rất nhiều...