Ứng dụng Android sẽ không còn hoạt động trên Windows 11

Microsoft đã có thông báo về kế hoạch kết thúc hỗ trợ các Ứng dụng...

Tại sao không bao giờ nên tắt cập nhật ứng dụng tự động trên điện thoại?

Hầu hết nếu không muốn nói là tất cả điện thoại Android và iPhone mới...