Beelink GTR5: Máy tính chơi game bé bằng bàn tay, CPU Ryzen 9, RAM từ 16GB, hỗ trợ 3 màn hình 4K

Thường các gamer khi lắp dàn PC chuyên game sẽ thích case hầm hố to...