3 cách loại bỏ dấu kiểm màu xanh lá cây trên biểu tượng Desktop Windows

Dấu kiểm màu xanh lục trên các biểu tượng Desktop Windows của bạn hiển thị...