Intel Core Ultra – Tăng cường AI, Hiệu suất mạnh mẽ

Bộ xử lý Intel Core Ultra thế hệ thứ 14 Meteor Lake là một bước...