Apple buộc người dùng cập nhật iOS tự động theo mặc định từ phiên bản 16.4

Bản cập nhật phần mềm iOS 16.4 (và iPadOS 16.4) mà Apple vừa phát hành...