Trên tay dummy iPhone 14 Series: Bản cao cấp có cụm camera to hơn, iPhone 14 Max thay cho mini

Mình mượn được 4 mẫu dummy của iPhone 14 series từ cửa hàng ốp lưng...