Cách gán các lõi CPU cụ thể cho một ứng dụng trong Windows

Các mẫu Máy Tính Xách Tay hiện đại thường có nhiều lõi CPU và thường...