Cách quản lý các ứng dụng đang mở với Mission Control trên MacOS

Mission Control giúp bạn quản lý các ứng dụng đang chạy, các sửa sổ đang...

Cách tạo tài khoản và đổi tên User trên MacOS

Cách tạo tài khoản người dùng mới trên MacOS Bước 1: Hãy chọn vào menu...