Microsoft Office có phông chữ mới sau 15 năm

Microsoft vừa công bố một thay đổi lớn đối với bộ ứng dụng văn phòng...