Cách tìm model laptop Windows

Bạn có cần biết model laptop hoặc máy tính Windows của mình không? Có thể...