Cách xóa trang trắng trong Word đơn giản nhất

Việc trang trắng xuất hiện trong Word thường gây ảnh hưởng đến việc soạn thảo...