Cách khắc phục lỗi “We’ll Need Your Current Windows Password” trên Windows 10/11

Bạn có gặp lỗi “We’ll need your current Windows password one last time” không? Cửa...