Google giải tán team Pixelbook, rút khỏi cuộc đua laptop

Nhiều nguồn tin cho biết, Google đã huỷ bỏ dự án Pixelbook thế hệ mới,...