Ransomware Magniber ẩn dưới dạng gói cập nhật cho trình duyệt Edge/Chrome

Các nhà nghiên cứu bảo mật tại Trung tâm phản ứng bảo mật khẩn cấp...