Nền tảng Intel Raptor Lake-S hỗ trợ mặc định RAM DDR5-5600

Nếu những thông tin bị lộ trên slide trình chiếu ở Trung Quốc vừa qua...