Cách xóa phần Recommended của menu Start trong Windows 11

Windows 11 có giao diện hoàn toàn khác so với Windows 10, đặc biệt là...