AMD Ryzen 8040 Mobile chỉ cải thiện năng lực AI so với Ryzen 7040

Bản chất Ryzen 8040 mà AMD vừa giới thiệu gần như không có khác biệt...