Cách khóa tab ẩn danh trên Safari bằng Face ID

Trên phiên bản iOS 17, trình duyệt Safari được cập nhật thêm tính năng khóa...