Microsoft sẽ tối ưu Taskbar cho Máy Tính Bảng – vẫn chưa từ bỏ ý định “Windows for tablet”

Ý định của Microsoft với những thiết bị Windows PC có hỗ trợ cảm ứng,...