CES22: ThinkPad Z13 và Z16 nâng cấp với Ryzen Pro 6000 series – Thiết kế đổi mới

Lenovo vừa chính thức giới thiệu hai chiếc ThinkPad mới hoàn toàn của mình là...