3 cách vô hiệu hóa USB Selective Suspend trong Windows 11

Tính năng USB Selective Suspend của Windows 11 đặt các thiết bị USB ở trạng...