Microsoft sắp mang hai thay đổi đáng chú ý đến Windows 11

Microsoft được cho là đang thử nghiệm khả năng hỗ trợ chuẩn USB4 2.0 nhanh...

AMD Ryzen 8000 Hawk Point có thể hỗ trợ USB4 80Gbps trên một số bo mạch chủ AM5

Windows 11 cũng đang thử nghiệm hỗ trợ kết nối USB4 80Gbps Các CPU AMD...