Cách kích hoạt Windows Copilot bằng ViveTool

Microsoft đang kết hợp công nghệ AI vào tất cả các dịch vụ phổ biến...